18. 10. 2015

Kontakty

Vůdkyně (náčelní) oddílu:

Kateřina Lišková – Bína12596807_10204205038761150_264772499_o

liskovakaterina93@gmail.com
739 566 869

 

 

Zástupce vedoucí oddílu:

Markéta Šebestová – Markýza   

sebestova.marketa@volny.cz
721 587 738

 

 

Další členové vedení:

Kamil Bečvář – Kamík

kamil.becvar@skaut.cz
728 695 626

 

 

wfltr
Ja
n Pešek – Wafle

wafle.pesek@seznam.cz
730 638 108

 

 

Jaroslav Liška – Smrček

jaroslav.liska@skaut.cz
739 239 310

 

 

Daniel Bečvář – Adanadn

daniel.becvar@seznam.cz
720 200 075

 

 

Vojta Fencl – Wewe

wewerak2911@gmail.com
605 933 569

 

 

Dominik Rožánek – Donald

rozunt@gmail.com
733 688 011

 

 

 

Čestný náčelník:

Milan Liška – Liman  

limansport@gmail.com