18. 10. 2015

O oddíle

Něco o vzniku oddílu

13. března 1987 proběhla zakládající schůzka družiny “Bobrů” a tím se datuje vznik oddílu Šipka. Družina nejprve pracovala samostatně, později se přiřadila k plzeňskému “Volnému sdružení” a v roce 1990 se přihlásila k myšlence skautingu a stal se z ní 74. oddíl Šipka patřící do 7. střediska Limba v Plzni. V průběhu činnosti vystřídal náš oddíl několik kluboven, jako například nad restaurací “U komína”, v Českém údolí, ve Foniatrii a na Šídlováku, než se usídlil v klubovně u Seneckého rybníka, kde funguje dodnes.

Jak to u nás chodí dnes

Oddíl se v současné době schází jednou týdně v klubovně u Seneckého rybníka a to každé úterý. Jednou měsíčně jezdíme na výpravy do blízkého i vzdálenějšího okolí Plzně a každoročně stavíme letní tábor. Mimo to se účastníme mnoha dalších skautských i neskautských akcí a závodů.