18. 10. 2015

Schůzky

Scházíme se každé úterý v čase 16:15 – 19:00 (děti do 2. druhé třídy včetně – 16:15 – 18:00) v klubovně u Boleveckého rybníka.

Program na schůzky připravujeme především tak, aby děti bavil, ale zároveň se snažíme, aby se naučily něco ze skautských dovedností a znalostí Velký důraz klademe na pobyt v přírodě, takže když to počasí dovolí, snažíme se vyrážet k rybníku či do lesa. Mimo jiné také učíme děti schopnostem jako je kreativní myšlení, spolupráce ve skupině, umění rozhodnout se či schopnost převzít odpovědnost.

Skauting – využití volného času, které má smysl.