24. 11. 2015

Skauting

 

Skauting – to jsou kamarádi, přátelé
a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty.

Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní
a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe,
ale i své okolí.

Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život
do svých rukou.

 

 

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:

  • hrát fér
  • spolupracovat s ostatními
  • být ohleduplný k okolnímu prostředí
  • mít vztah k přírodě

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.

Junák – český skaut, z. s. sdružuje 60 522 dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků a je největší výchovnou organizací v republice. Zároveň je členem světových skautských organizací WOSM a WAGGGS.